Beste gebruiker van zenvolleven.nl

De content op zenvolleven.nl is bedoeld ter inspiratie voor een Zenvoller Leven, oftewel het verhogen van jouw bewustzijn, en niet bedoeld als vervanging voor geestelijke en/of medische zorg of andere professionele adviezen of meningen op welk vakgebied dan ook.

Persoonlijke ontwikkeling draait om eigen inzet, investering, bewustwording, commitment en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Met beide benen op de grond. Dit kan betekenen dat een andere vorm van professionele hulp wenselijk of zelfs nodig is.

Met alle liefde geven wij, Francisca en Claudia, via zenvolleven.nl onze eigen waarheid, kennis, ervaringen en handvatten aan jou door om het beste uit jezelf te halen, maar je blijft te allen tijde wel zelf verantwoordelijk voor hoe je de inhoud van onze content en onze diensten interpreteert, de keuzes die je maakt en je eigen transformatie en succes.

Wij kunnen geen garantie geven dat iedereen de verwachte resultaten zal behalen en behouden omdat bewustwording een manier van leven is dat afhankelijk is en blijft van jouw keuzes, jouw tempo, inzet, motivatie, leervermogen en kwaliteiten.

Juistheid

Hoewel wij er naar streven om de informatie op zenvolleven.nl up-to-date en correct te houden, geven wij geen representaties of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website, informatie, producten, diensten, downloads of gerelateerde afbeeldingen op de website, voor welk doel dan ook.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten en diensten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Er kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst geclaimd worden met Zenvol Leven.

Aanpassingen

Zenvolleven.nl behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen en diensten te verwijderen zonder daar vooraf mededelingen over te doen.

Externe links of verwijzingen

Op deze website kunnen links of verwijzingen staan naar andere websites of bronnen welke niet onder het beheer van zenvolleven.nl zijn. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites en bronnen en zijn hier niet aansprakelijk voor te stellen.

Intellectueel eigendomsrecht

Zenvolleven.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden content via beeld, audio en tekst.

Het is niet toegestaan content van zenvolleven.nl voor zowel commerciële en niet-commerciële doeleinden te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zenvolleven.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Voor eigen gebruik in de persoonlijke omgeving mag de content uiteraard wel afdrukt en/of gedownload worden. Daar is het voor bedoeld. Veel plezier ermee


Francisca & Claudia
www.zenvolleven.nl